Prisene i Europa faller med mellom 20-75 prosent fra fredag til lørdag, men det er ikke uvanlig at strømprisen faller inn i helgen, siden industrien reduserer sitt kraftforbruk kraftig.

De nordiske strømprisene får i tillegg hjelp fra vindkraften i morgen, som er ventet å produsere mer enn 50 prosent mer strømproduksjon enn vanlig til i morgen, viser tall fra analysebyrået Energy Quantified.

Dermed faller prisene kraftig de fleste steder, men de sørnorske prisen henger igjen på europeiske prisnivåer.

Prisområde Lørdag Fredag Endring
Oslo (NO1) 116,8 154,0 -24 %
Kristiansand (NO2) 116,8 154,0 -24 %
Bergen (NO5 116,8 145,7 -20 %
Trondheim (NO3) 34,5 48,3 -29 %
Tromsø (NO4) 34,5 43,3 -20 %

Strømpriser i øre/kWh notert på strømbørsen Nord Pool, eksklusive moms, skatter, nettleie og eventuell strømstøtte.

I Sør-Norge vil prisene ikke bevege seg under krona lørdag, men i Midt- og Nord-Norge vil prisene komme helt ned til 28 øre/kWh, tidlig på morgenkvisten lørdag.

Høye priser, høy produksjon og høy strømeksport

Det er «tappesesong» for produsentene om dagen. Prisene er på de høyeste nivåene som kan ventes, nå og ut februar, viser handelstall fra strømbørsen Nasdaq. Handel i kontrakter for leveranse de neste ukene, viser at markedsaktørene venter samme prisnivå eller lavere enn det vi har hatt denne uken, resten av vinteren.

Det gjør at produksjons-appetitten blant vannkraftprodusentene er høy, for det er nå de kan få godt betalt for vannet. Høy produksjon sørger for at den norske vannkraften utkonkurrerer eventuell import av strøm fra Europa. De norske strømprisene legger seg dermed rett under de utenlandske prisene, og sørger for full eksport av kraft.

På forbindelsene mot England, Nederland, Tyskland og Danmark har det kun vært eksport, hele uken. Det fortsetter også lørdag. Det er faktisk ikke importert en eneste kilowattime fra disse landene så langt denne uken.

</p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/12567000/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/12567000" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /> </a></div>