Torsdag blir strømprisen i Sør-Norge i gjennomsnitt på 1,45 kr/kWh, viser tall fra Nord Pool. Det er 40 prosent dyrere enn dagens prisnivå.

To viktige faktorer er med på å forklare prisstigningen:

  • Det blir kaldere i Norden. Temperaturen er i dag 1 grad over normalen. Torsdag er det ventet 0,5 grader under normalen, ifølge Energy Quantified. I Tyskland er forventet temperatur fortsatt høy: nesten 3 grader over normalen.
  • Det blåser mindre i Norden. Ventet vindkraftproduksjon i Norden er på 6,8 GW i snitt for døgnet. Det er 40 prosent under normalen. Også i Tyskland vil det blåse mindre i morgen. Forventningene der er likevel en produksjon som ligger 30 prosent over normalen.

Grafikken viser hvordan prisene har utviklet seg de siste 14 dagene. Selv om prisene stiger torsdag, er de fortsatt godt under toppnivået i denne perioden.

Frem til klokken 05.00 er prisene før nettleie, avgifter og eventuell strømstøtte på under 1 kr/kWh i Sør-Norge. Deretter blir det en kraftig økning, og fra klokken 08.00 og i tolv timer fremover ligger prisen konsekvent over 1,50 kr/kWh. Toppen blir nådd klokken 18.00 med 1,92 kr/kWh.

I Midt-Norge er døgnprisen 1,02 kr/kWh i morgen. Det er omtrent som i dag. Prisen er høyest også her klokken 18, på 1,35 kr/kWh.

I Nord-Norge blir døgnprisen torsdag på 61 øre/kWh. Det er den høyeste prisen på drøyt to uker. Dyreste enkelttime i nord blir klokken 18.00. Da er prisen 1,35 kr/kWh også i prisområde NO4.

Grafikken under viser timeprisene torsdag. Du kan klikke på hvert enkelt prisområde for å vise/skjule akkurat de områdene du er mest interessert i.

Snur fra import til eksport

I dag er det import og lav strømproduksjon i Sør-Norge. Siden prisene i Sør-Norge er lavere enn i landene rundt, blir det totalt sett eksport torsdag. Netto eksporterer Norge 85 GWh torsdag til Sverige, Danmark, Nederland, Tyskland og Storbritannia.

Norge importerer strøm de første timene mandag, siden prisene blir lavere på kontinentet nattestid enn her hjemme. Deretter snur flyten, slik at det altså i all hovedsak blir eksport torsdag. 82 prosent av flyten via utenlandskablene er eksport torsdag.