Denne ukes spotprisrekorder er forventet å bli historie utover høsten og vinteren. Markedet priser nemlig inn kraftig løft i strømprisene utover vinteren. Den kaldeste delen av vinteren er også forventet å bli den dyreste.