Denne ukes spotprisrekorder er forventet å bli historie utover høsten og vinteren. Markedet priser nemlig inn kraftig løft i strømprisene utover vinteren. Den kaldeste delen av vinteren er også forventet å bli den dyreste. Oppgang i gassprisen er hovedårsaken.

Gassmarkedet er ekstremt nervøst om dagen. Frykten i markedet har tatt seg ytterligere opp siden mandag, da Gazprom annonserte at de vil stenge gassrørledningen Nord Stream 1 fra mandag til fredag neste uke. Vedlikehold er forklaringen på hvorfor de stanser gasseksporten.