Kraftprisene har nådd stadig nye bunnrekorder denne våren. Den lave mars-prisen er blitt etterfulgt av rekordlave priser i april. Med rekordmye snø i fjellet og lavt forbruk, blir det etter all sannsynlighet svært lave priser også i sommer.