Denne saken ble publisert 26. januar, og er løftet opp igjen nå etter at regjeringen foreslår timebasert strømstøtte.

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har to forslag til å øke strømstøtten til forbrukerne. Det vil virke inn på de økonomiske kravene som arbeidstakerne vil stille i årets lønnsoppgjør, skriver NRK.

Han foreslår at strømstøtten, som skal dekke 90 prosent av strømprisen over 70 øre/kWh bør beregnes på timesbasis og ikke som gjennomsnitt for måneden.