Til og med 29. april er gjennomsnittsprisene i Sør-Norge på 1,11 kr/kWh. For prisområdene Østlandet (NO1) og Sør-Vestlandet (NO2), er det de laveste månedssnittprisene siden november 2021.

I mellomtiden har Russlands angrep på Ukraina og den påfølgende energi-krigen Putin fører mot Vesten, gitt strømprisene et løft uten historisk sidestykke.

Integrert marked med Europa – på godt og vondt

De siste par årene har vi alle blitt kjent med at strømprisene i Norge er avhengig av langt mer enn fyllingsgrader og temperaturer. De europeiske energiprisene er i stor grad med å definere strømregningen til norske strømkunder.

Årsaken er at Norge er tilknyttet det europeiske strømmarkedet.

Det er ikke noe nytt. Allerede på sekstitallet var det norske strømnettet koblet mot utlandet. Trondheim Energiverk inngikk avtale med svenskene om å låne penger fra Sverige for å bygge Nea kraftverk, og til å bygge en kraftlinje til Sverige. Siden den gang er det bygget 16 kabler til, som knytter det norske strømnettet til utenlandske strømmarkeder.

Endrede strømpriser i utlandet har siden den gang også hatt konsekvenser for de norske strømprisene. Strømprisene satt nye rekorder sommeren i fjor, med strømpriser over fire kroner kilowatten for det sørligste prisområdet, Kristiansand (NO2) i august.

Prisene i Oslo (NO1) og Bergen (NO5) var ikke langt etter, hvor rekorden nå er september i fjor med en gjennomsnittspris på 3,59 kroner per kilowatt-time.

Samtidig som strømprisen var både 3 og 4 kroner i sør, fikk strømkundene i Midt- og Nord-Norge priser helt ned på 2 øre/kWh gjennom juli.

Høye fyllingsgrader og stor snøsmelting, gjorde at Norge nord for Dovre og Sognefjorden hadde for mye vann i kraftsystemet. Situasjonen med stort overskudd av kraft var også gjeldene for nordlige Sverige, så med begrenset overføringskapasitet til Sør-Norge, ble kraften innestengt i Midt- og Nord-Norge.

Mot normale priser

Siden pristoppene fra sommeren i fjor, har energiprisene på kontinentet rast. Strømprisene i Tyskland og Nederland er bare en fjerdedel av hva de var gjennom sommeren i fjor.

Priser på kontrakter for leveranse av strøm fremover i tid (terminmarkedet) i Tyskland, peker på at det ventes at prisene skal falle ytterligere gjennom sommeren. Markedsaktørene venter høyere priser igjen til vinteren, noe som ikke er helt uvanlig.

De samme prisforventningene ser vi i det nordiske fremtidsmarkedet.