Strømprisene over hele Nord-Europa faller til i morgen. Kraftig vind og milde temperaturer vil i størst grad prege Norden og Baltikum i morgen. Det er også der de største priskuttene kommer til i morgen.

Mens temperaturene er ventet opp til 7 -8 grader på Vestlandet i morgen, er det kun 1 grad i Berlin. I snitt vil temperaturen i Norden ligge 5,4 grader over normalt for årstiden, viser tall fra analysebyrået Energy Quantified.

Vindkraften vil produsere 60 prosent mer energi enn sesongnormalen, totalt 19 GW i gjennomsnitt gjennom døgnet. Produksjonen utover normalt, som er omtrent 7 GW, tilsvarer energien som kan produseres fra alle de svenske kjernekraftreaktorene til sammen.

Prisområde Onsdag Tirsdag Endring
Oslo (NO1) 137,6 184,5 -25 %
Kristiansand (NO2) 137,6 184,5 -25 %
Bergen (NO5 137,6 184,5 -25 %
Trondheim (NO3) 26,0 39,4 -34 %
Tromsø (NO4) 26,0 36,9 -29 %

Strømpriser i øre/kWh, notert på strømbørsen Nordpool, eksklusive moms, skatter, nettleie og eventuell strømstøtte.

Prisene blir barbert med minst en fjerdedel til i morgen. I Nord-Norge faller prisene mer enn i sør, noe som kan vitne om en større produksjonsvilje og/ eller mindre kontroll på strømproduksjonen.

I Sør-Norge virker produsentene fornøyde med priser ned mot 1,2 kr/kWh, og holder derfor full gass i vannkraften. Det blir dermed nesten full eksport ut av Sør-Norge også i morgen.

Fremtiden blir stadig billigere

Alt faller i markedet i dag. De fallende spotprisene er nok mest påvirket av de kortsiktige forholdene som påvirker for morgendagen, men aktørene i markedet ser ut til å tro at prisene også fremover i tid må korrigeres ned.

I handelen på Nasdaq, som er strømbørsen for fremtidskontrakter i strømmarkedet, faller også prisene kraftig i dag.

Kontrakten for leveranse av strøm i februar faller nok en gang til ny bunn-notering. Februarkontrakten har falt over 80 prosent siden i sommer.

Alle fremtidskontrakene faller i dag. Kontraktene som gjelder leveranse frem til sommeren faller med mellom 10 – 15 prosent, mens kontraktene for neste vinter og årene fremover faller omtrent 5 – 10 prosent.

Den viktigste faktoren for fremtidige strømpriser er det som skjer i Europa, og da er spesielt gassprisen viktig. Gassprisen har igjen vært handlet til under 60 euro/MWh. Siden i sommer har gassprisen for umiddelbar leveranse, falt med over 80 prosent.