Det viser søndagens oppdatering fra Nord Pool. I NO1 (Oslo-området inkludert Innlandet og Viken) og NO5 (Vestland nord for Hardangervidda) blir døgnprisen knapt 2,20 kr/kWh mandag – eller 222 euro/MWh, som er enhetene krafthandlene gjøres opp i.

Det er den høyeste strømprisen som noen gang er registrert en sommerdag i disse to områdene, ifølge statistikken fra Nord Pool som går tilbake til 2013.

Vi må tilbake til 4. mai i år for å finne høyere strømpris i disse områdene. Det var også høyere pris enn dette tre dager i mars og til sammen fem dager før jul i fjor. Prisen mandag er altså en av de ti høyeste noen gang i NO1 og NO5 – i tillegg til å være en sommerrekord.

For tiden er variasjonen i strømpris gjennom døgnet helt minimal i NO1 og NO5. Bunnen blir nådd ned knapt 2,16 kr/kWh klokka 04.00, før den stiger 14 øre til toppnivået på 2,30 kr/kWh klokka 10.00.

Fortsatt er det NO2 (sørlige Vestland, Rogaland, Agder, Telemark og gamle Vestfold) som har de klart høyeste strømprisene i Norge. Mandag blir døgnprisen på 3,62 kr/kWh, noe som er den fjerde høyeste strømprisen i området noensinne – slått av de to rekorddagene sist uke og prisene 21. desember i fjor.

</p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/10787761/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/10787761" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div><p>Variasjonene i NO2 er mye større enn i NO1/NO5. Også her blir bunnprisen på 2,16 kr/kWh – det skjer klokka 16.00. Deretter dobles prisen i løpet av få timer, og fra klokka 18.00 og ut kvelden er spotprisen på over 4 kr/kWh. Toppen blir nådd klokka 20, da strømprisen er 4,46 kr/kWh.</p><p>En slik timepris betyr at sluttforbruker betaler cirka 2,40 kr/kWh etter strømstøtte, litt avhengig av nivået på nettleia og egen avtale. Vanlig næringsliv uten strømstøtte betaler nær 5 kr/kWh etter nettleie og avgifter.</p><p>I NO3 og NO4 er det akkurat de samme prisene som tidligere: omtrent 2 øre/kWh. Faktisk er det en marginal økning til 4 øre/kWh klokka 08.00, men i praksis betaler innbyggere og næringsliv nord for Dovre i all hovedsak nettleie og avgifter.</p><p class="subhead" data-element-type="subhead" data-element-label="Body subhead">Prisen stiger i NO1 og NO5</p><p>De siste dagene ser vi en tydelig prisstigning i Oslo-området og Bergen-området. Da juli startet lå prisene på drøyt 150 euro/MWh. Siden har de altså steget godt over 50 euro/MWh. Det betyr at produsentene verdsetter vannet mer enn 50 øre/kWh høyere enn for få uker siden.</p><p>Produsentene i NO1 og NO5 kunne i teorien lagt seg like under på prisnivået til NO2. Avstanden har i alle fall blitt mindre.</p><p>– Om det bare var én tilbyder så hadde en hatt kontroll på prisen på hele volumet i markedet. Da kunne man priset seg 1 euro/MWh under NO2, kommenterte administrerende direktør <b>Olav Osvoll</b> i Eviny Fornybar til Europower sist uke.</p><p>Grafikken under viser prisutviklingen i NO1 målt i euro/MWh fra og med 1. juli og fram til og med 1. august. Prisene i NO5 er i praksis like.</p><p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/10787860/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" /></p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/10787860/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/10787860" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div> <p class="subhead" data-element-type="subhead" data-element-label="Body subhead">Netto flyt inn til NO2</p><p>Prisene i NO2 ligger for en stor del like under det tyske prisnivået. Dermed får produsentene nesten maksimalt betalt for vannet når de først skal produsere strøm mandag. Det fører nemlig til eksport av til sammen 44 GWh til Tyskland og Danmark.</p><p>Men enda mer strøm kommer til NO2 fra Storbritannia, Oslo-området og Bergen-området. Dermed er det til sammen en netto flyt av strøm til Sørlandet på 16,5 GWh. Stort sett lavere pris i Storbritannia enn NO2 mandag er dermed en viktig forklaring på at produsentene tilsynelatende kan spare på vannet.</p><p>Grafikken under viser hvordan flyten er inn og ut av NO2 mandag.</p><p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/10787858/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" /></p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/10787858/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/10787858" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div>