Mindre vindkraft og høyere brensels- og CO2-pris bidro til en ytterligere økning i kraftprisene i både Norden og Europa i uken som gikk. I Sør-Norge var ukesprisen 305 øre/kWh, altså en økning på 70 prosent fra uken før. Dette fremgår i den ukentlige kraftsituasjonsrapporten fra NVE.

Prisene i de landene Norge har utvekslingskapasitet med, var enda høyere. Dette førte til at Norge hadde den høyeste nettoeksporten over en uke noensinne.

Til sammen var netto eksport i uke 48 på 870 GWh, viser statistikk fra NVE. Dette er nesten 20 prosent mer enn forrige uke.

Hittil i år har Norge eksportert om lag 12 TWh netto til utlandet. Dette er langt mindre enn i fjor på samme tid, da nettoeksporten var på 16 TWh, viser kraftsituasjonsrapporten fra NVE.

Grafikken over viser hvordan eksporten har utviklet seg samlet de to siste årene, uke for uke. Differansen fra i fjor til i år var størst etter uke 45 – da var eksporten så langt i år 4,5 TWh under fjoråret. Per sist uke var det eksportert 3,6 TWh mindre så langt i år, målt mot fjoråret.

Høyere priser i Midt-Norge

Økningen i kraftpris var størst i Midt-Norge. Der var ukeprisen 269 øre/kWh, noe som tilsvarer en 240 prosents økning fra uken før. Dette er den høyest målte ukeprisen i Midt-Norge så langt. I enkelte timer var prisen i Midt-Norge 500 øre/kWh og dermed høyere enn i de sørlige prisområdene i landet.

I det samme tidsrommet var vindproduksjonen nord i både Norge og Sverige veldig lav, og Midt-Norge hadde lik pris som Nord-Sverige. I Nord-Norge fikk kraftprisen en dobling fra uken før, og endte på 129 øre/kWh.

Det var en til to grader kaldere i uke 48 enn det har vært i ukegjennomsnitt de siste 20 årene. I uke 49 er det ventet å bli enda kaldere med temperaturer på ned mot fire til seks grader kaldere enn ukegjennomsnittet i hele landet.

Artikkelen er oppdatert med ekstra informasjon om eksportmengden.