Det har aldri vært eksportert og importert strøm for større verdien enn i fjor, viser statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Statnett.

Handelsoverskuddet av alle varer og tjenester setter ny rekord i 2022, skiver SSB i en pressemelding. Det totale handelsoverskuddet med utlandet endte på 1.574 milliarder kroner. Av dette utgjør handelsoverskuddet fra handel av strøm med utlandet 22,6 milliarder kroner. Utveksling av strøm bidrar dermed med 1,4 prosent av det totale handelsoverskuddet mot utlandet.

Rekord i import og eksport

Tallene fra SSB og Statnett viser at vi eksporterte i overkant av 25 TWh i fjor, til en verdi på 44,8 milliarder kroner.