Strømkundene i Sør-Norge betaler 1,52 kr/kWh i gjennomsnitt søndag, viser tallene fra Nord Pool lørdag ettermiddag.

Prisene varierer ganske lite meste parten av dagen, med unntak av noen timer søndag ettermiddag. Klokken 18 er strømprisen på 2,10 kr/kWh før nettleie, avgifter og eventuell strømstøtte i Sør-Norge.

I Midt-Norge og Nord-Norge faller prisene litt fra lørdag til søndag, til døgnpriser på henholdsvis 65 øre/kWh og 44 øre/kWh.

Uke 3 er den dyreste uken så langt i år. Selv om prisene har vært på vei opp de siste dagene, er nivået likevel langt under prisene i desember. Målt mot samme uke i fjor, ligger prisene i Sør-Norge cirka 8 øre/kWh høyere nå.

I Midt-Norge og Nord-Norge er prisene i uke 3 langt over nivået for ett år siden, men da var det også svært lave priser nord for Dovre.

Som grafikken viser, ligger prisene i Sør-Norge fortsatt under prisnivået i Europa ellers. Dermed blir det igjen høy eksport fra Norge til resten av Europa. Ifølge de foreløpige tallene ligger det an til en eksport på 95 GWh søndag – litt ned fra fredag og lørdag.

Også søndag blir Stockholm-området et transittområde i eksporten fra Norge til Danmark. Egentlig skal strømmen gå i retning høyeste pris. Selv om SE3 ligger lavere enn NO1 i pris store deler av dagen, går strømmen fra Oslo-området og i retning Stockholm – og deretter videre til det dyreste prisområdet i dette triangelet – DK1.

Det lille som er av import til Norge søndag, er i all hovedsak utveksling mellom Nord-Norge og Nord-Sverige.