Se sendingen under eller hør den som en podkast (nederst i saken). De viktigste grafene finner du lenger ned i saken.

</div><p><script src="https://player.vimeo.com/api/player.js"> </script></p><p /><p class="subhead" data-element-type="subhead" data-element-label="Body subhead">Spotprisene godt opp siden nyttår</p><p>Spotprisene har steget kraftig etter de relativt lave strømprisene vi hadde i romjulen. Prisene i Midt- og Nord-Norge har falt litt tilbake igjen den siste uken, mens Sør-Norge fikk nesten helt identisk pris sist uke, sammenlignet med uken før.</p><p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/12615084/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" /></p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/12615084/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/12615084" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div><p /><p class="subhead" data-element-type="subhead" data-element-label="Body subhead">Denne uken startet med «for lave» priser</p><p>Forrige uke ble det eksportert relativt store mengder strøm fra Sør-Norge. I starten av denne uken ble det importert mer strøm enn det ble eksportert fra Sør-Norge. Årsaken er prisen.</p><p>Fallende priser i Europa, på grunn av høy vindkraft og milde temperaturer, presset strømprisene til godt under 1 kr/kWh. Det er vesentlig lavere pris enn forrige uke, og produsentene synes nok denne prisen var «for lav». </p><p>På onsdag ble det netto-importert på morgenen, og på kvelden. Midt på dagen ble det netto-eksportert strøm fra Midt-Norge.</p><p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/12615223/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" /></p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/12615223/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/12615223" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div><p /><p>Det er ikke tilfeldig at flyten av strøm snudde fra import til eksport klokken 08, og snudde tilbake til import på kvelden. Dette var tidspunkter der strømprisen lå over, eller under, den prisen produsentene ser for seg resten av vinteren.</p><p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/12615210/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" /></p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/12615210/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/12615210" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div><p /><p>Produsentene setter det de kaller en «vannverdi». Den settes for hvert kraftverk, men det vi kan kalle en slags kollektiv vannverdi for Sør-Norge onsdag, lå omkring 105 øre/kWh.</p><p>Viljen til å produsere øker dersom prisen blir høyere enn vannverdien. Da skrus produksjonen opp, og resulterer i eksport av strøm. Priser under vannverdi fører til det motsatte.</p><p class="subhead" data-element-type="subhead" data-element-label="Body subhead">Fremtidsprisene har falt mye siden nyttår - men hoppet opp denne uken</p><p>Prisen på kontrakten for strømleveranse i 2. kvartal i år, altså et fast volum hver time i perioden april til juni, har falt hele 25 prosent så langt i år, men tirsdag hoppet de nordiske kontraktene.</p><p>Årsaken til prishoppet er en kombinasjon av en plutselig endring i værprognosene, og stigende europeiske fremtidspriser på strøm og gass.</p><p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/12615400/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" /></p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/12615400/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/12615400" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div><p /><p>Den raske endringen i værprognosene kan skyldes et værfenomen som kalles «plutselig stratosfærisk oppvarming», som Europower tidligere har omtalt.</p><p>En forstyrrelse i den sterke stratosfæriske sirkulasjonen over Nordpolen, kan gi store endringer i været på bakken. Et høytrykk kan etablere seg over Norden og gi kaldt, snøfattig og vindfattig vær. Alle de tre elementene kan gjøre strømprisene høyere.</p><p class="dp-plugin-element dn-related-article-container article-container" lantern-rel-id="2-1-1392180" lantern-type="news" lantern-rel-source="drpublish" lantern-source-id="1392180" data-native-source-id="" id="plugin-element-6b25211a687c6" contenteditable="false"><a data-dp-editable-type="textfield" data-dp-editable-name="Title" href="#">Analytiker: Forstyrrelser i stratosfæren kan gi grisekaldt vær og høyere strømpriser</a></p><p>Ifølge analytiker i Volue Insight, <b>Silje Eriksen Holmen</b>, vil denne uken preges av lavtrykksaktivitet, men fra neste uke kan det bygge seg opp et høytrykk. Hun sier til Europower at dette godt kan skyldes værfenomenet i stratosfæren.</p><p>Varigheten på høytrykket vil avgjøre hvor store konsekvenser det vil få for strømprisen, og enn så lenge kan det se ut til at høytrykket er kortvarig.</p><p><b>Vi tar veldig gjerne imot din tilbakemelding på hvilke tema du mener vi bør dekke i disse videooppdateringene. Send gjerne en e-post til <a href="mailto:news@europower.com" target="_blank">redaksjonen</a> eller <a href="mailto:magnus@europower.no" target="_blank">Magnus</a>.</b></p><p>Under kan du lytte til lyden fra sendingen som podkast:</p><p><iframe src="https://embed.acast.com/5d66c39facaad2655093c055/63da819f420fd30010f03748" frameborder="0" width="100%" height="190px" /></p>