Oversikten er basert på hvilke selskaper som mottar CO2-kompensasjon. Dette er per definisjon kraftkrevende industri.

Ifølge tallene er det 33 bedrifter på lista som brukte minst 100 GWh strøm i 2020, det siste året det finnes data for. Til sammen brukte disse selskapene nesten 21,8 TWh, noe som tilsvarer 16 prosent av det totale strømforbruket i Norge det året.

Ikke alle bedriftene på lista vil ha muligheten til å stenge ned produksjonen raskt. For eksempel vil et aluminiumsverk trenge flere måneder på å stenge ned. Dermed er slike industribedrifter veldig dårlig egnet til å bidra på dager med lite tilgang på strøm totalt sett. Andre bedrifter kan slå av og på strømmen uten videre, og vil være mye mer aktuelle å inngå frivillige avtaler med.

Made with Flourish

Det er Statnett som inngår eventuelle avtaler med enkeltbedrifter, med en opsjon på å koble dem fra. Bedriften får både betalt for selve opsjonen og deretter hvis den faktisk blir tatt i bruk.

NB: Det kan finnes bedrifter med høyt strømforbruk som ikke får kompensasjon. De vil da ikke være med på denne listen.