Som vanlig ser vi fortsatt et skille i spotprisen mellom de nordlige prisområdene, og de sørnorske prisområdene.

Trenden er som den stort sett alltid er nå: dyrere i sør og billigere i nord.