For tre år siden hadde Norge for første gang negative priser i én time. Negative døgnpriser fikk vi først i år.

Nå kan det imidlertid se ut til at minuspriser nærmest har blitt hverdagskost for prisområdene Oslo (NO1) og Bergen (NO5).

For tredje dagen på rad får nemlig NO1 og NO5 negativ døgnpris i morgen, torsdag. Det har aldri før skjedd i Norge at et prisområde har hatt negativ pris tre dager på rad.

Prisområde Onsdag Torsdag Endring (%)
Oslo (NO1) -5,3 -1
Kristiansand (NO2) -1,5 15
Trondheim (NO3) 2,1 1,6 -24
Tromsø (NO4) 2,1 1,6 -24
Bergen (NO5) -5,3 -1,3

Tall i øre/kWh. Hentet fra Nord Pool.

NO2, som har hatt negativ døgnpris både tirsdag og onsdag, får i morgen en pris som er over null. De får likevel null- og minuspriser i døgnets første seks timer.

Negativ døgnpris fem av de seks siste dagene

Det hadde aldri vært negative priser for et døgn i Oslo eller Bergen før 16. juli i år. Nå har de to prisområdene hatt minuspriser i fem av de siste seks døgnene – og altså tre dager på rad.

Danmark, som har vært litt mer vant til negative priser enn Sør-Norge, har aldri hatt noe liknende. Stockholm, som vanligvis har betydelig utveksling med Oslo, har ikke hatt negative døgnpriser i det hele tatt nå i september.

I Norge var det Trondheim og Tromsø som hadde den aller første dagen med negativ strømpris, 25. mai i år. Til sammen har det vært fire dager med negative døgnpriser i de to nordligste prisområdene.

Fyllingsgraden i NO1 er fortsatt synkende

Samlet sett steg fyllingsgraden i Norge med 0,1 TWh fra uke 36 til forrige uke. Det viser NVEs ukentlige vannmagasinstatistikk.

På Østlandet prøver produsentene fortsatt å få kontroll på vannet. Ved utgangen av forrige uke hadde de fått ned fyllingsgraden til 92,1 prosent. Det tilsvarer en fyllingsgrad på 5,5 TWh.

Fyllingsgraden i NO5 steg med 0,2 TWh, og endte med en fyllingsgrad på 89,4 prosent. Det er høyere enn medianen.

I det sørligste prisområde, NO2, sank fyllingsgraden med 0,1 TWh. Fyllingsgraden i NO2 har vært synkende de siste fire ukene.

I de nordlige prisområdene steg også fyllingsgraden litt, sammenlignet med uken før.