Hafslund Eco har allerede flere langsiktige kraftleveringsavtaler med Hydro. Nå har de inngått en ny avtale som innebærer levering av 1,3 TWh i perioden 2023 til 2029. Halvparten av kraften skal leveres i NO1 og halvparten i NO3, opplyser selskapene i en melding.

Hafslund Eco inngikk i august sist en avtale med Hydro. Den avtalen innebærer en levering av totalt 680 GWh i NO3 i perioden 2022 til 2028 og er likelydende den avtalen partene inngikk i april samme år.