Det viser tall fra Nasdaq OMX. På denne strømbørsen handles kraftkontrakter frem i tid, vanligvis til en avtalt pris.

Men det finnes også kontrakter hvor den endelige kjøpesummen blir avgjort av spotprisen. Dette er Epad-kontrakter (Electricity price area differentials). Disse fungerer slik at hvis man inngår en Epad-kontrakt på 30 euro, og den nordiske systemprisen ender på 70 euro, må kunden betale 100 euro.

Hvis man summerer vanlige kontrakter og Epad-kontrakter, har man den prisen aktørene forventer for hvert enkelt prisområde fremover.