I en melding gjennom Oslo Børs skriver den nyansatte konsernsjefen Gisle Sveva i GNP Energy, at de utsetter fremleggelsen av årsrapporten til 17. juni. Begrunnelsen er at styret ønsker en ekstra kvalitetsgjennomgang av resultatet.