Gjør som ED vil: Statnett starter med EPAD-auksjoner til høsten

Statnett vil selge EPAD-kontrakter mellom flere norske budområder annenhver uke høsten 2024, som del av en pilotordning de er pålagt å gjennomføre.

Statnett har vært skeptisk til å gripe inn i det finansielle kraftmarkedet. Til høsten starter Hilde Tonne likevel et pilotprosjekt med auksjoner av EPAD-kontrakter.
Statnett har vært skeptisk til å gripe inn i det finansielle kraftmarkedet. Til høsten starter Hilde Tonne likevel et pilotprosjekt med auksjoner av EPAD-kontrakter.Foto: Eivor Eriksen
Epad-kontrakter
Publisert 9. April 2024, kl. 09.04Oppdatert 9. April 2024, kl. 09.45