Tirsdag stiger strømprisene i Nord-Norge med knapt 5 øre/kWh, til i overkant av 57 øre/kWh i snitt. Det viser de nyeste tallene fra Nord Pool.

I Oslo og på Sørlandet ligger prisene på samme nivå som mandag, nemlig like over 70 øre/kWh.

Prisforskjellene for landet er dermed ganske små, og det er prisnivået i Nord-Norge som avviker fra normalen.

Etter at nesten to tredjedeler av mars er unnagjort, ligger månedsprisen i Nord-Norge på 55 øre/kWh.

Rekorden for mars måned er fra 2011, da prisen lå på 50 øre/kWh.

Om prisnivået holder seg ut måneden, vil altså de nordnorske produsentene få bedre betalt for strømmen enn noensinne. Motsatt: Sluttbrukerne vil måtte betale mer enn de noen gang har gjort på denne tiden av året – i alle fall når vi holder inflasjon utenom.

Grafikken viser hvordan strømprisene historisk har vært tilnærmet like over hele landet i mars måned. Fra 2010 frem til 2020 var det stort sett ingen praktisk forskjell.

Etter de siste utenlandskablene, som raskt ble fulgt av energikrigen med Russland og deretter invasjonen av Ukraina, har forskjellene vært langt større enn før.

Men hittil i mars 2024 har differansen mellom Oslo og Nord-Norge bare vært på 14 øre/kWh.

Det er en mindre forskjell enn i de tre foregående årene.

Differansen er altså mindre enn den var i mars 2021, som var etter utenlandskablene, men før energikrigen med Russland.

Grafikken over viser døgnprisene i spotmarkedet nå i mars.