Se sendingen rett under her eller hør den som en podkast (nederst i saken). De viktigste grafene finner du lenger ned i saken.

2 øre/kWh i hele Norge fredag

Med dobbelt så mye vind og åtte grader varmere enn normalt, får hele Norge snittpris på 2 øre/kWh fredag. I Nord- og Midt-Norge blir det også innslag av negative priser noen timer på natten.

Strømprisen rett i kjelleren: 2 øre/kWh i hele landet

Dette er de laveste døgnprisene i Sør-Norge på to år.

De lave prisene er skapt i Norden, og begrenses til Norden. Resten av Europa har priser rundt 1 kr/kWh. Derfor blir det også full eksport på alle forbindelser ut av Norden til i morgen.

Spotprisene har vært i en fallende trend. Både for de Nord-Europeiske landene, og for Sør-Norge. Den siste tiden har Sør-Norge hatt spotpriser som ligner prisene som har blitt levert i Midt- og Nord-Norge.

Made with Flourish

Massiv fylling av magasiner i Sør-Norge

For Østlandet (NO1) og Bergensregionen (NO5) har fyllingsgraden nesten nådd normalnivået. På Sør-Vestlandet (NO2) har fyllingsgraden forlatt de historisk lave fyllingsgradene, men det er enda et stykke igjen opp til normalnivået.

Det er åttende uken på rad med stigende fyllingsgrader, enda vi nå er i en periode der magasinene normalt sett blir tappet ned.

Veldig varmt vær, og mye nedbør i starten av november, kombinert full topp i bruk av magasinvann, er årsaken til at magasinene fremdeles fyller seg.

Made with Flourish

Gassprisene både stiger og faller

Gassprisen er hovedårsaken til at de europeiske strømprisene har skutt i været det siste året - etter hvert som EU har hamstret gass fra alle verdenshjørner. Det er blitt gjort tilsynelatende helt uavhengig av pris. Det har ført til at det har hopet seg opp med gass i Europa. Fulle underjordiske lagre, samtidig som skip med flytende naturgass har stått i kø for å levere. Det har presset den kortsiktige prisen på gass.

Temperaturene i Europa faller, ettersom vi kommer inn mot vinteren. Dermed stiger også den kortsiktige gassprisen.

Prisen for leveranse av gass til vinteren har vært høyere, siden markedsaktørene venter at etterspørselen etter gass vil ta seg opp med fallende vintertemperaturer. Fulle gasslagre og forventet fortsatt over normale temperaturer fremover, gjør at vinterprisene er på vei ned.

Made with Flourish

Fallende prisforventninger til vinteren

Den milde høsten har gjort at europeerne har fylt sine gasslagre, og vi i Norge fylt våre vannmagasiner. Sammen med fallende råvarepriser i Europa, reduseres risikoen for ekstrempriser kommende vinter.

Lavere råvarepriser til vinteren gjør at prisen for leveranse av strøm til vinteren i Tyskland, er fallende. Vinterprisen i Sør-Norge er også fallende, men faller ikke like mye som den tyske vinterprisen.

Strøm for levering gjennom 1. kvartal neste år ligger i overkant av 3 kr/kWh, eksklusive skatter, påslag, nettleie og eventuell strømstøtte.

Made with Flourish

Vi ønsker gjerne din tilbakemelding på hvilke tema du mener vi bør dekke i disse videooppdateringene. Send gjerne en e-post til redaksjonen eller Magnus.

Under kan du lytte til lyden fra sendingen som podkast: