Vannmagasinene lagret 62,7 terrawatt-timer (TWh) energi i slutten av forrige uke. Det er omtrent tre TWh mindre enn uken i forveien, viser oppdaterte tall fra NVE.

Eksport av strøm utgjør omtrent en fjerdedel av det reduserte volumet i magasinene, viser tall fra Statnett.

De fire siste ukene står for de ukene med den høyeste nettoeksporten av strøm fra Norge i år. Sist uke ble det eksportert omtrent 0,7 TWh. Det er 0,16 TWh mindre eksport enn uken i forveien, uke 48. Det ble satt eksportrekord for året i uke 48, med 0,841 TWh eksport.

Nå har både Sør-Vestlandet (NO2) og Midt-Norge (NO3) fyllingsgrader som ligger under medianen for de siste tjue årene. På Østlandet, Bergensregionen (NO5) og i Nord-Norge (NO4) er det fremdeles fyllingsgrader over median.

Rekordproduksjon av strøm

Med synkende temperaturer og økende eksport, hadde Nord-Norge den høyeste ukentlige strømproduksjonen på fem år, skiver NVE i sin ukentlige rapport om kraftsituasjonen.

Av de ti produsentene som ukentlig rapporterer til energimyndighetene om hvordan de disponerer vannet i vassdragene, kommer det frem at over 60 prosent av det vannet som ble disponert til strømproduksjon, kommer fra magasiner som kunne vært spart frem til våren.

Det vitner om at produsentene vurder det til at det er bedre å bruke vannet nå, enn å spare det.

Stigende priser

Ukesprisen i de tre sørligste prisområdene havnet på 356 øre/kWh sist uke. Det er en oppgang på 16,5 prosent fra uken i forveien, ifølge NVE.

Prisområdene i Nord-Norge, Nord-Sverige og Finland fikk nedgang i prisene sist uke, noe som ifølge NVE blant annet skyldes høyere vindkraftproduksjon.

</p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/12169988/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/12169988" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div><p><i>I grafen over er Norge delt inn i tre områder; Vass 1 - 3. Det er ikke det samme som prisområder. Se <a href="https://www.nve.no/energi/analyser-og-statistikk/magasinstatistikk/" target="_blank">NVE</a> for mer detaljer.</i></p>