Lørdag faller prisen i samtlige norske prisområder. Det viser tall fra strømbørsen Nord Pool.

Prisområde Fredag Lørdag Endring (%)
Oslo (NO1) 60 48 -20
Kristiansand (NO2) 60 48 -20
Trondheim (NO3) 26 20 -23
Tromsø (NO4) 24 20 -17
Bergen (NO5) 61 53 -13

Tall i øre/kWh.

Selv om det er de nordligste prisområdene som får den laveste døgnprisen, er det noen av de sørlige områdene som får den aller laveste timeprisen i morgen.

Oslo (NO1) og Kristiansand (NO2) har i morgen to timer hvor prisen faller til 10 øre/kWh. Mellom klokken 04:00 og 06:00 blir prisen 10 øre/kWh i disse områdene.

Vi må tilbake til 3. november i fjor for å finne en time hvor prisen var lavere enn 10 øre/kWh i Oslo og Kristiansand.

NO2 får også vesentlig mer import fra Tyskland, enn hva de eksporterer til tyskerne i morgen. Norge ender dermed opp med en nettoimport på over 21 000 MWh fra Tyskland.

Priskollaps i nabolandene

I nabolandet vårt Sverige kollapser prisen på lørdag. I 11 av 24 timer får alle de svenske prisområdene minuspriser. Den billigste timen ligger prisen på -2 øre/kWh.

I tillegg til disse timene med minuspriser har de også flere timer med nullpriser. Døgnprisen i hele landet ender på 1 øre/kWh. Den dyreste timen koster strømmen bare 12 øre/kWh.

Finskene opplever også priskollaps i morgen. I likhet med sine svenske naboer, forventes det at de får 11 timer med minuspriser i morgen.

Finland har imidlertid hatt null- og minuspriser hver dag siden 28. januar.