Uvanlige prisbilder i helgene er etter hvert ganske så vanlig. Søndag blir intet unntak.

  • I Tyskland og Nederland blir strømmen gratis (før nettleie og avgifter) i åtte timer i strekk.
  • Trondheim får de høyeste strømprisene i Norge. Bare Polen ligger høyere i pris.
  • På det meste betaler kunder i Midt-Norge 66 øre/kWh mer enn kundene i Tyskland.
  • Britiske strømprodusenter taper fortsatt penger på at Statnett har strupet importen på grunn av problemer på norsk side.

Grafikken under viser hvordan strømprisen varierer gjennom søndagen i prisområdene som er mest relevante for Norge.

I helgene er strømforbruket lavere. Med mer vindkraft og solkraft i systemet blir det derfor oftere så mye strøm tilgjengelig at prisene i spotmarkedet faller. Så lenge de variable kraftkildene bygges ut raskere enn lagringsløsningene, kan det godt tenkes at denne utviklingen bare vil bli forsterket fremover.

Prisene blir svært lave på kontinentet frem til søndag kveld. Da stiger imidlertid prisene raskt, og forbi de norske. Pristoppen blir nådd av Storbritannia med 127 øre/kWh klokken 20.00.

I Sør-Norge faller prisen til 39 øre/kWh natt til søndag. Klokken 19 når alle de norske prisområdene dagens toppnivå, med 85 øre/kWh i sør og 87 øre/kWh i de to nordligste områdene.

Strømstøtten gjør at vanlige forbrukere betaler drøyt 74 øre/kWh på det verste, pluss merverdiavgift, avgifter og nettleie.

Siden britene har lavere strømpris enn Sør-Norge store deler av dagen, er det full import fra Storbritannia i ti timer søndag.

Men siden Statnett har strupet importkapasiteten, får ikke britiske produsenter solgt så mye strøm til Norge som de egentlig kunne. Søndag taper disse produsentene cirka 3 millioner kroner på grunn av Statnetts problemer.