Torsdagens brev fra NVE til Statnett er et svar på brevet fra Statnett forrige fredag, der Statnett uttrykker sin bekymring for at kraftprodusentene ikke har endret adferd når det gjelder eksportvolumer og priser siden Statnett økte sin beredskap i Sør-Norge fra «normal» til «stram» i slutten av mai.