Det har vært sagt mange ganger: Likviditeten i det finansielle kraftmarkedet i Norden er for dårlig til at dette markedet gir tilfredsstillende prissikring.

Avstanden mellom den nordiske systemprisen og områdeprisene er blitt for stor og uforutsigbar, samtidig som markedet for EPAD-kontrakter har kommet inn i en ond sirkel med fallende likviditet.