Ukens to første dager byr på det samme prisnivået vi er blitt vant til i Norge. Fortsatt veldig høye priser i sør, og veldig lave priser i nord. Men det som er litt uvant, er at systemprisen faller til under en krone på en virkedag. Det skjer vanligvis i perioder med ekstra mye vindkraftproduksjon, eller i helger.

Prisområde Tirsdag Mandag Endring
Systempris 78,5 108,3 -29,8
Oslo 166,6 165,2 1,4
Kristiansand 235,4 227,8 7,6
Bergen 166,6 166,6 0
Trondheim 1,6 2,3 -0,7
Tromsø 1,6 2,3 -0,7

Fall i systemprisen, samtidig som områdeprisene stiger i Sør-Norge, tyder på at det er et stort innestengt overskudd av kraft i nord. Systemprisen viser at dersom det hadde vært fri flyt av kraft i Norden, ville alle i Norden hatt samme pris og prisen i morgen hadde vært 78,5 øre/kWh. Det er mer enn dobbelt så høy pris som gjennomsnittet de siste ti år, men, allikevel billig i forhold til det Sør-Norge har hatt av priser det siste året.

Bekymret, men produserer fremdeles for eksport

I helgen fortalte Statkraftsjefen, Christian Rynning-Tønnesen at han frykter at det kan bli begrensninger på import av strøm fra Tyskland denne vinteren, og at produsentene bør ta dette med i risikovurderingen ved produksjon av vann nå i sommer.

Allikevel viser tallene fra Nord Pool at det produseres for nettoeksport ut av de tre sørligste prisområdene. Summen av kraftproduksjon i Sør-Norge er høyere enn forbruket. Dette kan vi se ved å summere all kraft som eksporteres til England, Tyskland og Danmark, og ser det opp mot det som kommer av strøm inn fra Sverige og Midt-Norge til Sør-Norge. Summen er netto eksport.

De siste to døgn er det eksportert 73 GWh netto ut fra Sør-Norge. Det eksporteres nesten 50 GWh til Tyskland, og omtrent 46 GWh til Danmark. Til England er nettoeksporten 8 GWh de siste to dager, altså nesten i balanse.

Fra Midt-Norge går flyten på fullt av det som er kapasiteten for øyeblikket, det samme gjelder fra Stockholmsområdet inn til Østlandet. I Sum kommer de inn omtrent 15 GW fra Midt-Norge og Sverige.

Dersom produsentene hadde økt prisene noe i de lavest prisede timene kunne det begrenset eksporten. Spørsmålet er nok om de har anledning til å bremse produksjonen i disse timene. Da er forbruket lavt også i Norden, og med mye elvekraft og annen uregulerbar kraftproduksjon, kan det godt hende at produsentene ikke klarer holde tilbake produksjonen. Det finnes ikke offisielle tall på om produksjonen kommer fra magasiner eller elvekraft.