Som eneste land i Norden, vil Norge få nedgang i strømprisen til i morgen. Av alle land i Nord-Europa er det er kun Norge, Baltikum, Frankrike, og Nederland som vil se lavere priser i morgen enn i dag. Resten vil få stigende priser til i morgen.

Nederland er eneste av disse landene som har direkte tilknytting til Norge i form strømkabler. En prisnedgang i Nederland vil derfor ha påvirkning på våre strømpriser.

Prisområde Torsdag Onsdag Endring
Oslo (NO1) 350,5 364,6 -4 %
Kristiansand (NO2) 350,5 364,6 -4 %
Bergen (NO5) 350,5 364,6 -4 %
Trondheim (NO3) 343,0 401,4 -15 %
Tromsø (NO4) 172,2 243,9 -29 %

Engrospriser i øre/kWh notert på strømbørsen Nord Pool, eksklusive skatter, nettleie og strømstøtte.

For Sør-Norge er det en beskjeden nedgang, men for Nord-Norge er det nesten 30 prosent nedgang til i morgen. I dag, onsdag, er strømprisen rekordhøy i Nord-Norge. Bare under kraftkrisen for Midt-Norge i 2010 har det vært registrert høyere strømpris.

Ulik årsak for prisnedgang i nord og sør

Kraftanalytikere Europower har snakket med tror at prisnedgangen i sør og nord ikke er av samme årsak.

John Brottemsmo i Kinect Energy Group, mener prisnedgangen i sør nok skyldes prisnedgangen i Nederland - og at prisen da smitter over utenlandskabelen til Sør-Norge. I nord ser han at temperaturen stiger litt til i morgen i de nordligste områdene, og at det kan være nok til å sende prisen ned.

– Det blir litt mildere til i morgen i nord. Kaldere igjen på fredag. Da kan den nordnorske prisen muligens komme opp igjen, sier Brottemsmo til Europower.

Handelssjef i Ishavskraft, Tom Erik Olsen, støtter at det er to ulike årsaker til at prisene faller både i nord og sør.

– Det er veldig marginalt om dagen. Det skal veldig få megawatt til for å flytte prisen mye, sier Olsen.

Han tror at problemet med ising på vindturbinbladene er i ferd med å løse seg for produsentene i nord, og at det kan bidra med noen få megawatt, og dermed sende prisen nedover.

Olsen tror ikke produsentene i nord har senket vannverdien.

– Heller det motsatte. Det har vært perfekte nordlys-forhold her oppe i nord i det siste, sier han.

Perfekte nordlys-forhold betyr nok skyfritt og gjerne kaldt, noe som burde støtte oppunder høyere strømpriser.

Dyrere fremtid

I terminmarkedet omsettes det kontrakter for leveranse av strøm i fremtiden. Prisene som markedsaktørene blir enige om publiseres på strømbørsen Nasdaq. Prisen som omsettes, kan tolkes som summen av alle prisforventninger i markedet for fremtiden.

De siste fem handelsdagene har systemkontrakten for leveranse av strøm i desember, steget med 111 euro/MWh. Det tilsvarer en prisoppgang på omtrent 1,15 kr/kWh, bare på en ukes handel.

For Sør-Norge vil det koste omtrent 3,3 kr/kWh å sikre strømprisen for desember, mens det i Midt- og Nord-Norge vil koste hhv. 91,5 øre/kWh og 71,5 øre/kWh.

Så selv om det er vesentlig rimeligere strømpriser nord for Dovre, så er prisene høyere enn det som er vanlig i Midt- og Nord-Norge.

Dersom dette faktisk blir spotprisen i desember, vil det settes ny månedsrekord for Midt-Norge, og for Nord-Norge er det tett på de rekordhøye prisene i 2010, hvor februar fikk en gjennomsnittspris på 76 øre/kWh i Nord-Norge og 77 øre/kWh i Midt-Norge.

Fallende fyllingsgrad i vannmagasinene

For andre uken på rad, rapporterer NVE at magasinfyllingen er på vei nedover. Ser man hele Norge under ett, så falt fyllingsgraden sist uke ned til under medianen for de siste tjue årene. Normal fyllingsgrad for denne uken er 78,4 prosent, mens NVE registrerte 78,2 prosent.

Det var kun Sør-Vestlandet som ikke nådde opp til normal fyllingsgrad denne høsten. Nå har også magasinene i Midt-Norge blitt tappet ned under normale nivåer. Både Nord-Norge og Østlandet har fremdeles magasinfylling som ligger høyere enn det som er normalt for årstiden.

«Tappesesongen» er i gang

NVE skriver i sin ukentlige kraftsituasjonsrapport, at det gjennom uke 47 ble produsert 271 GWh fra magasiner som i stor grad kan lagre vann til uke 14, eller lengre. Dette utgjør 20,8 prosent av det innrapporterte produksjonsvolumet. I foregående uker har det vært innrapportert svært lave verdier i denne årsakskategorien.

Tappesesongen har startet og det er forventet at produksjonen fra magasiner som kan lagre vann over en lengre tid, nå, og i tiden fremover, vil være høyere enn i perioden før tappesesongen kom ordentlig i gang, skriver NVE i sin oppdatering.

</p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/12006159/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/12006159" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div>