Både Oslo og Bergen får mandag i praksis gratis strøm, før nettleie og andre avgifter. Gjennom hele døgnet ligger spotprisen på mellom null og minus 3 øre/kWh.

Det er andre gang i historien at prisområder i Norge får negative priser gjennom et helt døgn.

Første gang var tirsdag 8. august, i kjølvannet av ekstremværet «Hans».

At prisene nå er negative i Oslo (NO1) og Bergen (NO5), henger også sammen med den store nedbøren de siste ukene. Som kjent har NO1 stappfulle vannmagasiner og må produsere maksimalt for bare å ta unna vannmengdene.

Selv om det er negative priser, har produsentene tidligere forklart at det er bedre å produsere når prisene såvidt er negative, enn å gjøre ting som stopper produksjonen helt.

Blant annet får produsentene også betalt for opprinnelsesgarantier, som kommer på toppen av spotprisen.

96 øre/kWh prisforskjell fra øst til sør

Prisforskjellen mellom Oslo og Kristiansand (NO2) har fått mye oppmerksomhet i det siste. Europower har dokumentert hvordan denne forskjellen har blitt større og større. Målt i prosent var den i august den største noensinne.

Mandag er snittprisen i Kristiansand på 94 øre/kWh. Differansen til Oslo og Bergen er dermed på hele 96 øre/kWh.

Det er all produksjon fra Sunnhordland til Buskerud som dermed får svært godt betalt, målt mot resten av landet.

Vi må som kjent tilbake til priskrisen for ett år siden, for å finne større forskjell i øre. Men sett opp mot at strømprisene nå er på et ganske normalt nivå på Østlandet og Vestlandet, er disse prisforskjellene historiske.

Størst forskjell blir det klokken 17 mandag. Da betaler kundene i NO2 1,21 kr/kWh før nettleie og avgifter, mens kundene i NO1 og NO5 får 1 øre/kWh.

Hold deg oppdatert!
Få de viktigste nyhetene og analysene om kraftbransjen fra Europower direkte til mobilen.

Akkurat nå får altså kraftprodusentene i NO2 svært godt betalt – faktisk så mye at de må betale høyprisbidrag. Den toppskatten slår inn ved 70 øre/kWh – på samme nivå som strømstøtten. Produsentene i NO1 får derimot altså svært lite igjen for vannet.

Om vi antar at 30 prosent av produksjonen selges til faste priser (30 øre/kWh) og resten i spotmarkedet, og produksjonen blir som sist mandag, gir det disse inntektene for produsentene for mandag alene:

  • NO1: 5,5 millioner kroner, snittpris 8 øre/kWh.
  • NO2: 118 millioner kroner, snittpris 75 øre/kWh.

Strømstøtten gjør prisen nesten lik time for time

Nå er den nye ordningen for strømstøtte innført. Forutsatt at det blir støtte i september, vil dermed kundene merke lite til at prisen i NO2 går opp i over 1,20 kr/kWh. Med strømstøtten varierer prisen ut til kunden fra 71 til 75 øre/kWh gjennom døgnet mandag, før nettleie og avgifter.

Dermed har det nærmest ingen hensikt å flytte forbruket til de billigste timene av døgnet, i motsetning til tidligere.

I Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4) blir spotprisen i snitt på knapt 8 øre/kWh mandag, før nettleie og eventuelle avgifter.

Disse prisområdene får negative priser i til sammen ni timer mandag: Fra midnatt og til og med klokken 05.00, og dessuten i de tre siste timene, fra klokken 21 og frem til midnatt.

Lenger sør i Europa er prisene langt høyere. Baltikum er dyrest mandag, med en snitt spotpris på 1,70 kr/kWh – før nettleie og avgifter.

Siden prisene i Europa i hovedsak er høyere enn i Kristiansand, blir mandag også en dag der Norge stort sett eksporterer strøm. Men volumene blir ikke på langt nær så store som de var for noen dager siden. Forrige uke ble det satt ny norsk eksportrekord med 1 TWh i netto eksport for en uke.

Mandag ligger flyten fra Norge til utlandet an til å bli på cirka 109 GWh. Det er begrenset kapasitet til Nederland, der flyten også delvis stopper helt opp. Dessuten er det lav netto eksport til Sverige. Særlig mot Danmark og Storbritannia går eksporten for fullt.

Som grafikken over viser, ligger de nordligste prisområdene samlet rundt null i pris. Av områdene som er med i grafikken er det Tyskland som har pristoppen mandag, med 2,29 kr/kWh klokken 19.00, før nettleie og avgifter.