Tall fra Norges vassdrags - og energidirekorat (NVE) viser at fyllingsgradene i Sør-Norge uvanlig lave nå. På Vestlandet (NO5) er det faktisk ny bunnrekord i magasinene, mens fyllingsgraden på Sørlandet og Østlandet er de laveste siden 2003.

Om året utvikler seg som normalt framover, vil fyllingsgradene i Sør-Norge være på 60 % ved inngangen til neste vinter, har Eylert Ellefsen i Energy Quantified analysert seg frem til. Det er tangering av bunnrekorden fra 1996, som står som det året med lavest fylling i uke 40.