En gjenganger i strømprisdebatten, er misnøye med kraftprodusentene som selger strømmen til priser langt over produksjonskostnadene. Det følger av at spotprisen bestemmes av det høyeste budet på kraftbørsen, såkalt marginalprising.