I oktober varslet Statkraft departementet om at krafttraderne deres ville få svært høye bonuser i 2022.

Næringsminister Jan Christian Vestre svarte med å be om mer informasjon, og en plan for hvordan de kunne reduseres.

Da han fikk se planen var ikke han fornøyd. Tiltakene var etter Vestre sin mening ikke nok, og han ba om at bonusordningen ble redusert ytterligere.

I etterkant av denne beskjeden reduserte styret i Statkraft ordningen mer.