I oktober varslet Statkraft departementet om at krafttraderne deres ville få svært høye bonuser i 2022.

Næringsminister Jan Christian Vestre svarte med å be om mer informasjon, og en plan for hvordan de kunne reduseres.