Med flertall bak statsbudsjettet er det klart for at det innføres endringer i hvordan kraftprodusentene skal beregne sin grunnrenteskatt. Det åpner for at produsentene kan tilby fastprisavtaler til næringsliv i Norge, og ikke bare noen industribedrifter, slik reglene er i dag.

Bransjen har nå utarbeidet et forslag til standardavtale som kan brukes mellom strømleverandør og næringskunder ved salg av disse nye fastpriskontraktene.

Forslaget til standardavtale sikter mot en vesentlig større fleksibilitet enn hva som først var foreslått fra myndighetshold.