Nord Pool offentliggjorde i dag årsprisene for 2021, både systemprisen og i de ulike prisområdene i Norden.

De tre prisområdene i Sør-Norge (NO1, NO2 og NO5) endte på ganske lik pris, og gjennomsnittet er 75,9 øre/kWh.

Prisene fra Nord Pool er uten nettleie, moms og andre avgifter.

Årspriser 2021

Område

øre/kWh

euro/MWh

NO1 (Oslo)

75,8

74,7

NO2 (Kr.sand)

76,2

75,1

NO5 (Bergen)

75,7

74,6

NO3 (Tr.heim)

42,0

41,1

NO4 (Tromsø)

35,7

35,0

Snitt

61,1

60,1

Nesten tredobbel av snittet

Nesten 76 øre i Sør-Norge er den soleklart høyeste årsprisen i moderne tid. Forrige rekord ble satt i 2010 da landsdelen endte på rundt 42 øre/kWh.

Sammenligner man 2021 med 2020, er forskjellen astronomisk. Med sine 76 øre var 2021 nesten åtte ganger dyrere enn 2020 i Sør-Norge. Dette er imidlertid to rekord-år som møtes, henholdsvis dyrest og billigst i historien.

En mer relevant sammenligning er å se 2021 opp mot gjennomsnittet de ti siste årene. Tabellen under viser gjennomsnittsprisen i de norske prisområdene i perioden fra 2011 til 2020.

Snittprisen for de tre prisområdene i sør i denne perioden, er i underkant av 27 øre/kWh.

I grove tall kan man dermed si at strømprisen i Sør-Norge i 2021 var tre ganger så høy som gjennomsnittet de ti foregående årene.

Gjennomsnitt 2011-2020

Område

øre/kWh

euro/MWh

NO1 (Oslo)

27,0

30,8

NO2 (Kr.sand)

26,8

30,5

NO5 (Bergen)

26,7

30,4

NO3 (Tr.heim)

28,1

32,1

NO4 (Tromsø)

27,1

31,1

Snitt

27,1

31,0

Billigere i nord, dyrere i naboland

Som den øverste tabellen viser, endte årsprisene i Midt-Norge og Nord-Norge betydelig lavere enn i Sør-Norge. I Midt-Norge ble årsprisen 42 øre, og helt i nord i underkant av 36 øre.

I begge disse prisområdene har strømmen vært dyrere tidligere år.

Detter er de to eneste prisområdene i Norden hvor det ikke ble satt ny årsrekord 2021. I den sørligste delen av Sverige (SE4) endte årsprisen på 82 øre, og i Danmark 89 øre/kWh.

Den nordiske systemprisen endte på 63,4 øre/kWh (62,3 euro/MWh) - også det soleklar ny rekord.