I dag er nest siste dag i juni, og dermed er også månedsprisen satt. Vi har nå oversikt over strømprisene hele første halvår 2021.

Mens strømprisen tidligere var ganske lik i de norske prisområdene, har det utviklet seg store forskjeller mellom nord og sør det siste halvåret.

I juni endte prisen i NO2 (Kristiansand) på 54,05 euro/MWh, mot 20,92 euro i NO4 (Tromsø) - altså 2,5 ganger så dyr i sør sammenlignet med i nord.

Som grafen nederst i saken viser utgjør disse to prisområdene ytterpunktene. NO1 (Oslo) og NO5 (Bergen) endte på 46 euro, mens i NO3 (Trondheim) ble juni-prisen 35 euro.

Om man ønsker å være tabloid kan man si at strømprisen på Sørlandet har 37-doblet seg det siste året. I juni i fjor var strømprisen på Sørlandet rekordbillig med 1,46 euro.

Differansen øker

Forskjellene mellom nord og sør har blitt større gjennom året. Mens differansen mellom NO2 og NO4 var i februar var 6 euro, endte differansen i juni på 33 euro.

Ser man på gjennomsnittlig månedspris så langt i år, er den 30,47 euro i nord og 47,26 euro i sør - altså 55 prosent dyrere i sør første halvår.

Viktige årsaker til prisforskjellene er stor produksjon i forhold til forbruk i nord, deriblant mye vindkraft i nord i Sverige.

I sør blir prisen dratt opp av den nye kabelen til Tyskland. Et annet moment som påvirker er kabelen til England som settes i drift i løpet av høsten. Den gjør at produsentene i sør ikke har noe hast med å bruke opp vannet sitt.

Systemprisen

Over til systempris: Den endte på 43,54 euro i juni. Det er omtrent 40 euro mer enn i juni i fjor, da den var 3,15 euro.

Både årets og fjorårets juni-pris skiller seg kraftig ut fra gjennomsnittet de siste ti årene - snittet er 27,3 euro.

I snitt endte den nordiske systemprisen på 42,09 euro første halvår. I fjor snittet første halvår 10,5 euro.

Graf

Grafen viser prisene i euro/MWh. Kilde: Nord Pool