Strømprisen er svært høy i dag, og enda høyere i morgen. Døgnprisen tirsdag er 110 øre/kWh i alle de tre prisområdene i Sør-Norge.

Høyeste timepris er 136 øre/kWh. Det skjer når folk koker morgenkafeen mellom klokka 8 og 9 i morgen tidlig.

Når man legger på nettleie, elavgift, påslag og moms betyr det en strømpris ut til forbruker på rundt 220 øre/kWh.

Det nøyaktige tallet avhenger av nettleien der man bor og hvilken strømavtale man har.

Høyeste systempris på 11 år

Basert på tilbud, etterspørsel og nettkapasitet setter strømbørsen Nord Pool hver dag neste døgns strømpris. Siden det i dag er den nest siste dagen i måneden, har vi dermed nå fått fasiten for hele august.

Her kan vi se både på den nordiske systemprisen (som aktørene handler med i markedet), og norske priser som forbrukerne må forholde seg til.

Kort oppsummert har det vært ekstrem høy strømpris august 2021, særlig tatt i betraktning at det er en varm sommermåned.

Først den nordiske systemprisen. Dagens tall fra Nord Pool viser at systemprisen for august endte på 55,99 øre/kWh, eller 65,39 euro/MWh.

Målt i norsk valuta må vi tilbake til desember 2010 for å finne en høyere pris. Da var systemprisen 64,6 øre/kWh, som tilsvarer over 80 øre i dag.

Ser vi kun på sommermåneder, endte august 2021 opp med den høyeste systemprisen noensinne. Ingen andre sommermåneder har vært dyrere.

Men det er før vi indeksregulerer. Går vi helt tilbake til august 2006, finner vi en systempris på 53,1 øre/kWh. Det tilsvarer 74 øre i dag, altså 18 øre høyere enn august 2021.

Her skulle det vært masse vann. Lav vannstand i norske vannmagasiner dra opp strømprisen. Bildet ble tatt i helgen ved Statkrafts vannmagasin Sysen dam på vestsiden av Hardangervidda. Foto: Mona Adolfsen

Norsk sommerrekord

Når vi ser på de norske strømprisene er bildet annerledes. Her finner vi en soleklar rekord.

Norge er delt inn i fem prisområder, så det finnes ikke en samlet pris for hele landet, men august 2021 har vært spesielt dyr i Sør-Norge, altså de mest folkerike delene av landet.

Sør-Norge består av tre prisområder: NO1 (Østlandet), NO2 (Sørlandet) og NO5 (Vestlandet), og i august endte strømprisen i alle disse tre prisområdene på rett under 75 øre/kWh.

Det er de høyeste månedsprisene i Norge noensinne.

Når vi indeksregulerer ser vi riktignok at desember 2010 var hakket dyrere. Da var NO1-prisen 65,6 øre/kWh, som tilsvarer 81,8 øre i dag. Men desember er en kald måned som ikke kan sammenlignes med en sommermåned.

Om vi kun ser på august-måned, er 75 øre/kWh i Sør-Norge ny rekord. Det har aldri tidligere vært så dyr strøm i Norge en sommermåned.

Nærmeste konkurrent er august 2006. Da var NO1-prisen 53,3 øre/kWh, tilsvarende 73,9 øre i dag.

Tørke i Norge, kontinentet drar opp

Det er to hovedårsaker til det høye prisnivået. Det er svært tørt i Sør-Norge. Magasinfyllingen ligger godt under normalen, og utviklingen går i feil retning.

Grafen til NVE illustrerer situasjonen. Den svarte nedadgående linjen midt i bildet viser fyllingsgraden i norske vannmagasiner sammenlignet med tidligere år.

Grafen viser at fyllingsgraden i vannmagasinene er på vei ned i en periode hvor den normalt skulle ha gått opp. Foto: NVE

Når det er underskudd i den norske/nordiske hydrologien, må norske kraftprodusenter spare på vannet. Da blir det prisene på kontinentet som setter prisene også her hjemme.

På kontinentet er det nå særlig to faktorer som drar opp prisen. Den viktigste er gassprisen. Det er underskudd på gass i Europa, og det er et åpent spørsmål om de vil rekke å fylle opp gass-magasinene til høsten. Den uavklarte gass-situasjonen drar kraftprisen på kontinentet kraftig oppover.

Den andre faktoren er en stadig høyere kvotepris. Som Europower har skrevet ble det i dag for første gang omsatt CO2-kvoter for mer enn 60 euro/tonn.

Bare CO2-kvotene utgjør nå 22 øre/kWh strømprisen på kontinentet, og det er altså denne prisen som setter prisen også her hjemme.

Den tyske døgnprisen i morgen er 110 euro/MWh, mot 107 euro i Sør-Norge.

Historiske månedspriser