I helgen er det blitt kjent at både de finske og svenske myndighetene stiller opp med henholdsvis 100 milliarder og 250 milliarder kroner for å støtte markedsaktørene i kraftmarkedet. Pengene kommer som sikkerhetsstillelse overfor strømbørsen for aktører som har kommet i en stram likviditetssituasjon på grunn av den raske oppgangen i strømprisene.