På en pressekonferanse tirsdag la EUs kommisær for energi Kadri Simson frem kommisjonens forslag til reform av strømmarkedet.

Hun nevnte tidlig at dette var en revisjon av strømmarkedsdesignet, selv om det fundamentale markedet forblir slik det er.

Hun mener markedet har tjent Europa vel, men at energikrisen etter Russlands angrep på Ukraina har blottlagt flere svakheter med dagens strømmarked.

For eksponert mot svingninger

Et problem med dagens marked er at forbrukere er eksponert mot engrospriser som er sterkt preget av gassprisen.