Tallene fra Nord Pool viser nå morgendagens strømpris. Da kan vi slå fast hvordan første halvdel av september har gått for den norske strømprisen.

Vi har regnet ut hvordan gjennomsnittsprisen er i de ulike prisområdene så langt i september:

Prisområde Gjennomsnittspris så langt i september
Oslo (NO1) 3
Kristiansand (NO2) 85
Trondheim (NO3) 16
Tromsø (NO4) 16
Bergen...