Strømmen i Norge og Norden kjøpes og selges på kraftbørsen Nord Pool. De håndterer også auksjoner for flere andre land i Europa, og kraftbørsen er koblet til resten av det europeiske strømmarkedet.

Denne høsten er strømprisene rundt i Europa rekordhøye, og de har i enkelttimer begynt å nærme seg maksprisen på kraftbørsen.

Europower har derfor tatt kontakt med kommunikasjonsdirektør Stina Johansen i Nord Pool for å høre hva som skjer hvis strømprisene fortsetter å stige opp mot den maksimale prisen strømmen kan kjøpes og selges for.

Kommunikasjonssjef Stina Johansen i kraftbørsen Nord Pool. Foto: Nord Pool

– Nord Pools maksimumspris i døgnmarkedet på 3000 euro/MWh er harmonisert for hele det Europeiske døgnmarkedet, sier Johansen.

Reglene for dette er beskrevet i den europeiske Capacity Allocation and Congestion Management (CACM) reguleringen. Den er laget av Nord Pool og de andre europeiske børsene, og er godkjent av ACER.

Nå er reglene at budene som legges inn på kraftbørsene av kraftprodusentene og strømforbrukerne må ha en pris som ligger mellom minus 500 euro/MWh og 3000 euro/MWh. Det tilsvarer spotpriser som går fra at strømforbrukerne får betalt 513 øre/kWh for å bruke strøm, til at de på det dyreste må betale hele 30,78 kr/kWh.

For å sette det i perspektiv tilsvarer maksprisen at det koster nesten 31 kroner per time man har en helt vanlig 1000 watt panelovn stående på.

Ikke sikkert at 31 kr/kWh er dyrt nok

Man skulle kanskje tro at det er mer enn dyrt nok, og det trodde også aktørene da de satte maksprisen. Det var imidlertid før Europa kom i en energikrise som følge av lite gass kombinert med lite vind og stor etterspørsel etter energi til oppvarming og strømforbruk.

I år har det vært flere tilfeller i Europa der strømprisen har vært så høy at det kan bli aktuelt å se på hva som skjer hvis strømprisen går i pristaket.

I Finland opplevde de en strømpris på 1008 euro/MWh i en enkelttime 7. desember. Det tilsvarte 10,08 kr/kWh for forbrukerne, og det utgjorde en tredjedel av maksprisen på kraftbørsen.

Sjansen for enda høyere strømpriser enn det i løpet av vinteren er også relativt stor. Futuresmarkedet har de siste ukene økt forventningene kraftig, og nå forventer markedet en snittpris på 380 euro/MWh i Tyskland i første kvartal neste år. I Frankrike tror de på en snittpris på hele 563 euro/MWh.

Disse fremtidshandlene gjøres på relativt små volum, og det er derfor knyttet stor usikkerhet til hvor godt de treffer. Dersom de slår til er det grunn til å tro at det i enkelttimer kan bli ekstremt høye strømpriser.

Maksprisen kan økes med 1000 euro/MWh

I så fall kan det vise seg at maksprisen på 3000 euro/MWh rett og slett ikke er høy nok til å håndtere kraftsituasjonen. Europower spør derfor Nord Pool om maksprisen kan endres?

– Denne prisen kan økes, og en slik økning vil ta rundt fem uker, sier Johansen.

Hun forklarer at prosessen med å oppjustere maksprisen skjer før den eventuelt nås.

– Maksprisen skal økes med 1000 euro/MWh i tilfelle markedsprisen i en enkelt time i ett eller flere budområder overstiger en verdi som tilsvarer 60 prosent av den harmoniserte maksimumsprisen. Det vil si at dersom prisen i en time i et europeisk budområde overstiger 1800 euro/MWh så skal en ny makspris settes til 4000 euro/MWh, sier Johansen.

England traff nesten maksprisen

Dette er ikke så langt unna som man kanskje skulle tro. I dag, fredag 17. desember, er den britiske spotprisen oppe i 1763,55 euro/MWh fra 17:00 til 18:00 norsk tid. Det tilsvarer 18,1 øre/kWh.

Det er likevel ikke ny rekord. For onsdag 14. september i år var det en enkelttime der prisen i Storbritannia var oppe i 2500,01 pund/MWh.

Det tilsvarer 2932,22 euro/MWh. Altså like under maksprisen. Den eneste grunnen til at dette ikke har ført til økning av maksprisen i det europeiske kraftmarkedet, er Brexit. De er rett og slett ikke omfattet av samme regelverk, noe som for øvrig også er årsaken til at strømhandelen for Englandskabelen North Sea Link håndteres i en egen atskilt auksjon.

– Etter at UK gikk ut av det Europeiske samarbeidet så kjører jo vi vår egen auksjon der, sier Johansen.

Hun forteller at England økte sin maksgrense i september, og at de håndterte situasjonen ved å legge til rette for en sekundær 20 minutter lang auksjon dersom maksprisen skulle bli nådd.

England opererer for øvrig med en minste- og makspris på mellom -500 pund/MWh og 3000 pund/MWh. Det er omtrent det samme som resten av Europa, men pundet er litt dyrere enn euroen, så spennet blir i praksis litt større.

Ved makspris får ikke strømkundene strømmen de ber om

Selv om resten av Europa så langt ikke har vært helt oppe på britiske strømpriser, er det ikke utenkelig at det kan skje denne vinteren.

Europower spør derfor hva som skjer hvis strømprisen i det europeiske strømmarkedet når maksprisen?

– Dersom makspris inntreffer i et eller flere budområder i døgnmarkedet betyr det at tilbudet av kraft ikke er tilstrekkelig til å dekke etterspørselen ved makspris i markedet. Det er ikke noe skjæringspunkt mellom tilbud og etterspørselskurven. Dette løses i markedet ved at alle kjøperne som ønsker å kjøpe kraft til makspris blir prorata avkortet slik at den samlede etterspørselen ved makspris blir lik tilbudet som finnes fra selgerne, sier Johansen.

Det betyr at strømkundene som har lagt inn bud på kraftbørsen rett og slett ikke får den strømmen de ber om.

– Dersom den samlede etterspørselen ved makspris er 3 prosent høyere enn det samlede tilbudet, vil hver enkelt kjøpers volum bli avkortet med 3 prosent.

I så fall må strømforbrukerne nedjustere sitt strømforbruk, uansett hvor kritisk strømmen er for deres aktiviteter og virksomhet.