I løpet av høsten vil Statnett publisere en rapport som ser på hvordan man kan lage et effektivt markedsdesign for et fremtidig kraftmarked. Blant annet vil Statnett da se på kapasitetsmarkeder.