For fire uker siden manglet det marginalt med strøm i Baltikum til å tilfredsstille etterspørselen. Dermed måtte alle betale makspris den ene timen – 4000 euro/MWh, omtrent 40 kr/kWh. At det manglet strøm tilsvarende én vindturbin i én time, fikk dermed en kostnad for sluttbrukerne på 100 millioner kroner, siden prisen ble tvunget opp til maks.