Forslaget EU-kommisjonen jobber med har slått ned som en bombe blant europeiske aktører som planlegger å starte opp hydrogen-produksjon.

Regelverket fastsetter strenge kriterier for at hydrogen kan regnes som utslippsfritt, såkalt grønt hydrogen. Intensjonen i forslaget er at hydrogen-produksjon ikke skal ta for mye av den eksisterende kraften, fordi det vil drive energiprisene ytterligere oppover.

Et anslag viser at planlagt hydrogenproduksjon kan ta så mye som 17 prosent av den strømmen som er tilgjengelig i Europa i dag. En artikkel på nettstedet Energy Monitor gir en god oversikt over forslagene EU-kommisjonen behandler, og reaksjonene som har kommet.

Detaljerte krav

Her er en forenklet versjon av kravene :

  • Hydrogen-produsenter må koble seg direkte til et kraftverk som produserer fornybar energi, enten med en egen kraftledning eller gjennom PPA-avtaler.
  • Dersom tilkoblingen skjer via en kraftledning, må produsentene - time for time - dokumentere at det produseres tilstrekkelig med fornybar energi i det aktuelle prisområdet. Et alternativ er at strømmen hentes inn (og lagres) i timer med tilstrekkelig mengder fornybar kraft.
  • Det skal ikke være overbelastning i nettet mellom kraftverket og hydrogenproduksjonen. Enten ved at de ligger i samme prisområde, eller at kraftprisen er den samme hvis de ligger i to forskjellige prisområder.
  • For å sikre at det er ny fornybar kraft som brukes til hydrogen-produksjon, kan kraftverket strømmen kommer fra være maksimalt to år eldre enn anlegget for hydrogenproduksjon.
  • Kraftverket strømmen kommer kan ikke ha fått offentlig støtte til investering og drift.

Bransjen protesterer

Europower har vært i kontakt med representanter for norsk hydrogenproduksjon, og forslaget blir betegnet som kritisk. Situasjonen er imidlertid så uavklart at man ikke ønsker å kommentere konsekvensene for hydrogen-produksjon i Norge.

I et åpent brev til EU-kommisjonen er Hydrogen Europe svært kritisk til forslaget, og hevder at med så strenge krav vil EU ikke nå hydrogen-målsetningene sine. De er 6 GW produksjon innen 2024, og 40 GW innen 2030.

– Å kreve en slik omfattende rapportering av energiforbruk fra hydrogenprodusenter, mens andre produsenter og forbruker ikke må gjøre det, er diskriminerende. Rigide kriterier vil gjøre det svært utfordrende å koble samme storskala hydrogen-produksjon med storskala produksjon av fornybar energi. Disse to teknologiene har svært forskjellig utbyggingstid, heter det i brevet.

Andre reaksjoner fra aktører i Europa - gjengitt av Energy Monitor - er at hydrogenfabrikker ikke kan skrus av og på etter vær og vind som avgjør hvor mye fornybar energi som er tilgjengelig.

Når regelverket vil bli vedtatt er ikke avklart, men EU-kommisjonen gir uttrykk for at det skal skje før året er omme.