Acer har rett til å endre forslagene fra sentralnettoperatørene for å sikre samsvar med EU-lovgivningen, kommer det frem i en pressemelding fra Stortinget.

Tilsynsmyndighetene i sju EU-land, blant annet Sverige og Tyskland, gikk sammen for å utfordre to avgjørelser som Acer har fattet, og som omhandlet balansering av strømnettet.

Argumentet i klagen som var sendt til Acers klagenemd, var at Acer hadde «overskredet grensene for kompetansen til å fatte de berørte beslutningene».

EU-domstolen er av annen oppfatning.