Nesten ingen av spørsmålene som ble reist under den store strømpriskrisen i fjor vinter, er besvart. Nå har de store prisforskjellene mellom Sørvest-Norge og resten av Sør-Norge blåst liv i debatten om hva myndighetene kan gjøre for å overprøve prisene i kraftmarkedet.