Strømprisen blir i snitt 90 øre/kWh i Sør-Norge mandag, før nettleie, avgifter og eventuell strømstøtte. Det viser tallene fra Nord Pool søndag ettermiddag.

Det betyr at prisene faller videre fra helgen, selv om forbruket er mye høyere på hverdager.

Mandagens strømpris er over 1 kr/kWh billigere enn forrige mandag. Prisene er altså mer enn halvert på ei uke.

Forklaringen er svært mye vindkraft, men også høye temperaturer.

I Tyskland er det ventet at vindkraften skal i snitt levere 44 GW energi gjennom døgnet. Det er mer enn det dobbelte av det som er normalt for årstiden. I disse dager har Norge og Sverige en total produksjon som ligger mellom 40 og 50 GW.

Den tyske vindkraften kunne altså erstattet all produksjon i Norge og Sverige mandag.

Også i Norden vil det blåse godt. Det er ventet 20 GW i gjennomsnitt det neste døgnet. Normal produksjon er 11 GW.

I tillegg er det ventet at strømforbruket blir relativt lavt mandag på grunn av mildvær. I Norden samlet er det ventet at temperaturene skal ligge nesten fem grader over normalen. I Tyskland skal temperaturen ifølge værvarselet ligge mer enn to grader over normalt.

Gratis strøm i to timer – men nettleia dekkes ikke

Siden mandag er nest siste dag i januar, kan vi med stor nøyaktighet beregne strømstøtten for måneden. Snittprisen i januar i Oslo-området (NO1) og Sørlandet (NO2) er på 1,27 kr/kWh før nettleie og avgifter.

Strømstøtten ser dermed ut til å bli 51,3 øre/kWh pluss merverdiavgift. Bare i to timer mandag kommer selve strømprisen under det nivået, fra klokken 03.00. I disse to timene vil man altså kunne lade elbilen gratis fordi strømstøtten er høyere enn strømprisen. Men på toppen av dette kommer nettleia, og den får kundene ikke dekket med de prisnivåene vi nå har.

I Bergen-området (NO5) er snittprisen i januar 3 øre/kWh høyere enn i resten av Sør-Norge. I praksis blir dermed regnestykket omtrent likt også her.

For øvrig var prisnivået i Sør-Norge på 1,40 kr/kWh i januar i fjor. Prisene har altså falt med knapt 10 prosent fra den gang.

Grafikken viser hvordan timeprisen utvikler seg gjennom mandagen. Det blir mye eksport til Storbritannia, som ligger langt over alle andre nordsjøland i pris mandag. Men samtidig blir det import fra særlig Sverige og i stor grad også Danmark, ettersom prisnivået i Norge ligger høyere.

Effekten er som kjent at produsentene da kan spare på vannet.

I Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4) blir strømprisen på bare 29 øre/kWh mandag. For strømkundene i Midt-Norge ser det ut til å bli en måned uten strømstøtte – snittet med en dag igjen er på 69,55 øre/kWh. I Nord-Norge har kundene så langt i januar betalt 46 øre/kWh, før nettleie og eventuelle avgifter.

Prisene i Midt-Norge har gått opp med over 40 øre/kWh på ett år, mens de er omtrent de samme som i januar i fjor.

Grafikken under viser hvordan prisene har utviklet seg i januar. Du kan klikke på det enkelte prisområdet for å vise/skjule det.