Ved prøvedrift i oktober i fjor ble det oppdaget en feil på engelsk side av kabelen. Siden har operatøren sendt mange markedsmeldinger om feilsøking og at det er stor usikkerhet om når feilen kan utbedres.