Tirsdag denne uken var strømmen svært dyr i Sør-Norge. I snitt lå den på 205,26 euro/MWh, og gjennom dagen var det flere timer med en strømpris på over 300 euro/MWh. På det meste var strømprisen oppe i 361,45 euro/MWh. Med dagens valutakurser tilsvarer det strømpriser på opptil 370,8 øre/kWh for sluttkundene.

Samtidig viser tallene fra kraftbørsen Nord Pool noen overaskende tall for det sørlige prisområdet NO2. Det er her Englandskabelen North Sea Link (NSL) er tilknyttet Norge.

England betalte 200 euro/MWh mindre enn norske strømkunder

Gjennom dagen var det store avvik mellom hva spotprisen var i det norske prisområdet NO2 og hva den samme strømmen kostet for utenlandskabelen.

På det meste var prisforskjellen helt oppe i 200,19 euro/MWh. Det skjedde fra 16:00-17:00 norsk tid. Da kostet strømmen 361,45 euro/MWh i Norge, mens England fikk kjøpe den for 161,26 euro/MWh. Det fikk de selv om strømprisen i England den timen var lavere enn i NO2 Sør-Norge med en spotpris på 345,09 euro/MWh.

Det betyr at norsk strøm ble solgt til England for langt under norsk markedspris.

Separat auksjon for Englandskabelen

Forklaringen på hvorfor det er forskjellige spotpriser for NO2 avhengig av om strømmen leveres i Norge eller til utenlandskabelen North Sea Link ligger i Brexit og det at England ikke lenger er en del av EU. Det betyr at de ikke er en del av Single Day-ahead Coupling (SDAC) auksjonene der strømprisene i Norge, Norden og Europa settes. Dermed må det kjøres en separat strømauksjon for strømmen som tilgjengeliggjøres for utenlandskabelen til England.

Gunnar G. Løvås er konserndirketør for kraftmarked og system i Statnett. Foto: Astrid Waller

– Tidvis forekommer det forskjellige priser i auksjonen på NSL-forbindelsen og SDAC. NSL-auksjonen finner sted før i tid enn SDAC, og hva som blir prisen i denne er ukjent for aktørene når de legger inn sine bud for NSL, sier Gunnar G. Løvås, direktør for Kraftmarked og system i Statnett, til Europower.

Denne NSL-auksjonen er tilgjengelig for aktørene i prisområdet NO2, og der kan kraftprodusentene legge inn sine bud på hvor mye de er villig til å produsere på forskjellige prisnivåer. Så gjennomføres auksjonen i henhold til vanlige auksjonsregler. Deretter kan de samme aktørene også delta i den vanlige auksjonen.

Som en konsekvens av denne tilnærmingen kan det bli prisforskjeller selv om begge auksjonene håndterer bud i NO2, men ifølge Statnett er det ikke vanlig at prisforskjellene er så store som de var på tirsdag 14. desember.

– I hovedsak har prisene ligget nokså tett opp mot hverandre, og vi ser ikke systematiske forskjeller i pris, sier Løvås.

Statnett har satt opp en graf som viser spotprisen i England, samt prisene i NO2 Norge og NO2 NSL. Der kommer det frem at strømprisen i England gjennomgående er høyere, og at prisene for NO2 stort sett følger hverandre selv om det er noen mindre avvik.

Prisen i prisområde NO2 for North Sea Link (blå linje) og NO2 i Norge (rød linje) følger hverandre tett, men det er noe avvik mellom de. Foto: Statnett

Tror ikke på systematiske prisforskjeller over tid

Når Europower spør om vi kan forvente flere slike store avvik i tiden fremover, viser Statnett til at dette trolig blir bedre etter hvert.

– Vår vurdering av auksjonsløsningen som er valgt, er at den over tid vil sørge for en effektiv allokering av kapasiteten på NSL, og ikke gi systematiske prisforskjeller mellom NSL-auksjonen og SDAC, sier Løvås.

Han og Statnett baserer den vurderingen på en antagelse om at markedet består av rasjonelle aktører, lave barrierer for å veksle mellom å delta i begge auksjonene, og tilstrekkelig god konkurranse. De setter med andre ord sin lit til at dette over tid håndteres tilfredsstillende av markedskreftene.

– Når det er sagt, har vi hele tiden vært tydelige på at det ikke er mulig å legge til grunn at NSL-auksjonen og SDAC vil klarere på samme pris hele tiden. Siden det er to separate auksjoner vil det sannsynligvis være noe prisforskjell, men altså ikke systematisk, sier Løvås.

Norske kraftprodusenter gikk glipp av økt inntekt

Det er valgfritt for norske kraftprodusenter i prisområde NO2 å delta i NSL-auksjonen. Når prisen varierer så mye som den gjorde tirsdag denne uken, gikk de glipp av betydelige ekstrainntekter da de fikk markant mindre betalt for strømmen de leverte til NSL-kabelen.

Europower spør derfor om Statnett tror gårdagens store prisavvik kan føre til mindre interesse for å levere bud til NSL-auksjonen.

– Dersom det er systematiske prisforskjeller mellom SDAC- og NSL-auksjonen, er det rimelig å legge til grunn at aktørene vil flytte handelsvolum fra auksjonen der de får dårligere priser til der de får bedre priser. Eventuelle systematiske ulikheter vil derfor bli utlignet over tid, sier Løvås.

Han påpeker samtidig at det er flere markedsmekanismer som vanligvis vil rette opp i slike ubalanser.

– Aktørene kan også handle på prisdifferansen mellom NSL auksjonen og SDAC, noe som vil bidra ytterligere til å fjerne eventuelle systematiske prisforskjeller, sier Løvås.

North Sea Link ble satt i drift i oktober, og er fortsatt i prøvedrift. Kabelen går fortsatt på redusert kapasitet.

– Så langt har vi ikke sett systematiske prisforskjeller i prøvedriften av kabelen. Det tyder på at auksjonsløsningen fungerer etter hensikten, sier Løvås.

Tabellen nedenfor viser spotprisene i NO2 Norge, Englandskabelen og i England. Den siste kolonnen viser avviket mellom NO2 Norge og NO2 NSL-kabelen:

UK tid Norsk tid NO2 NO2 NSL UK NO2 avvik
23 - 00 00 - 01 € 128,79 € 124,91 € 266,18 € 3,88
00 - 01 01 - 02 € 124,92 € 122,23 € 264,29 € 2,69
01 - 02 02 - 03 € 124,72 € 122,46 € 263,81 € 2,26
02 - 03 03 - 04 € 124,89 € 123,50 € 250,32 € 1,39
03 - 04 04 - 05 € 125,89 € 124,19 € 241,64 € 1,70
04 - 05 05 - 06 € 131,04 € 132,66 € 212,72 -€ 1,62
05 - 06 06 - 07 € 137,72 € 143,39 € 257,90 -€ 5,67
06 - 07 07 - 08 € 217,93 € 240,75 € 288,42 -€ 22,82
07 - 08 08 - 09 € 299,99 € 206,45 € 313,34 € 93,54
08 - 09 09 - 10 € 309,25 € 203,16 € 331,48 € 106,09
09 - 10 10 - 11 € 280,08 € 196,18 € 332,39 € 83,90
10 - 11 11 - 12 € 329,12 € 174,64 € 323,22 € 154,48
11 - 12 12 - 13 € 290,50 € 168,04 € 313,83 € 122,46
12 - 13 13 - 14 € 295,18 € 158,64 € 320,12 € 136,54
13 - 14 14 - 15 € 303,47 € 159,49 € 324,82 € 143,98
14 - 15 15 - 16 € 340,40 € 162,25 € 333,42 € 178,15
15 - 16 16 - 17 € 361,45 € 161,26 € 354,09 € 200,19
16 - 17 17 - 18 € 173,73 € 145,76 € 399,85 € 27,97
17 - 18 18 - 19 € 169,86 € 142,04 € 382,44 € 27,82
18 - 19 19 - 20 € 142,22 € 139,23 € 349,43 € 2,99
19 - 20 20 - 21 € 135,80 € 134,71 € 340,42 € 1,09
20 - 21 21 - 22 € 135,33 € 133,66 € 291,44 € 1,67
21 - 22 22 - 23 € 123,79 € 124,01 € 279,19 -€ 0,22
22 - 23 23 - 00 € 120,17 € 116,26 € 234,17 € 3,91