Det var i forbindelse med inspeksjon og vedlikehold i oktober det ble oppdaget sprekker på impellere i alle de fire fødevannspumpene som skal pumpe vann inn i dampgeneratorene. Fødepumpene har til hensikt å etterfylle vann i damp-prosessen, for å erstatte det volumet som går til dampturbinen.