NVE vil muligens protestere mot at de anbefalte å legge ned sertifikatordningen. Formelt var det en anbefaling om å vurdere å legge ned ordningen.

På oppdrag fra departementet regnet NVE på de administrative kostnadene, og holdt disse opp mot inntektene til sertifikat-produsentene.